Kursus

Lægefaglig ledelse og ledelsesidentitet

LÆGE & LEDER: LÆGEFAGLIG LEDESE OG LEDELSESIDENTITET

Kurset Lægefaglig ledelse og ledelsesidentitet er for dig, der har være overlæge i mindre end 5 år og for afdelingslæger, der står foran at skulle være overlæge eller hvis funktion indeholder en høj grad af ledelsesopgaver.

Din faglighed og identitet som læge er allerede stærk. Nu skal den udbygges med en identitet som lægefaglig leder. Det kræver, at du får en dybere forståelse af, hvad ledelse er, og at du finder dig til rette i din egen lederrolle. Kurset skal styrke dig i din praksis som lægefaglig leder. Det sker blandt andet ved:
- At introducere til centrale forskningsresultater, teorier og begreber om og tilgange til ledelse. 
- At sætte fokus på fire områder, der er med til at opbygge en identitet som lægefaglig leder: ledelsesprofessionen, ledelsesrum, organisation samt ledelse af relationer. 
- At give dig mulighed for at opbygge ledernetværk på tværs af specialer og regioner.

Udbytte af kurset
På kurset får du styrket din lederidentitet samt dine kompetencer og handlemuligheder som lægefaglig leder. Du bliver blandt andet bedre til:
- At påtage dig forskellige lægefaglige ledelsesroller. 
- At deltage aktivt i de organisatoriske processer, den lægefaglige ledelse spiller ind i. 
- At prioritere hverdagens ledelsesudfordringer i en kompleks organisation. 
- At indgå i og lede samarbejdsrelationer om fx udredning og behandling. 

Lægefaglig ledelse og ledelsesidentitet er et af de to kurser i lederuddannelsen LÆGE & LEDER.

LÆGE & LEDER er Overlægeforeningens lederuddannelse. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Danske Regioner og målrettet overlægernes hverdag og virkelighed. Uddannelsen er udviklet sammen med en række læge- og ledelsesfaglige ressourcepersoner. Videnskabeligt personale fra CBS har fungeret som faglige sparringspartnere i udviklingen og har medvirket til at kvalitetssikre uddannelsen. Lægeforeningen varetager administrationen af LÆGE & LEDER.

På hjemmesiden www.laegeogleder.dk kan du læse mere om LÆGE & LEDER

Der kan ikke betales via MobilePay for dette kursus