Kursus

Palliativ medicin

Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos mennesker ramt af livstruende sygdom. I palliation er der særligt fokus på de fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle lidelser, som kan være forbundet med sygdom og død hos både patienter og pårørende.

Dette kursus er en introduktion til behandlinger og behandlingsprincipper i palliativ medicin. Kurset vil også give mulighed for at diskutere de mere teoretiske dele af arbejdet med mennesker ramt af livstruende sygdom med medkursister og undervisere.

Kurset har også fokus på forskellige kommunikative tilgange til eksistentielle emner i mødet med patienter, lige som tilgangen til de pårørende og efterlevende vil være et centralt aspekt.

På kurset kommer vi ind på:

  • Den palliative tilgang
  • Symptomforståelse og farmakologisk symptomkontrol
  • Pårørende og efterladte
  • Eksistentielt lidelse

Målgruppe

Kurset er tiltænkt alle læger på alle niveauer, som i deres kliniske arbejde møder patienter med livstruende sygdomme, såvel medicinsk som cancer diagnoser.

Undervisere

Overlæge Kristoffer Marså, REHPA Videncenter Rehabilitering og Palliation

Overlæge Dorte Lange Høst