Kursus

Den humane mikrobiota i klinisk kontekst - Århus

Den Humane Mikrobiota i en Klinisk Kontekst

Igennem de seneste år har der været stor opmærksom omkring tarmens indhold af forskellige mikroorganismer og betydning af disse, herunder bakterier, svampe og vira under den samlede betegnelse, mikrobiota. I særlig grad er der interesse for bakterierne i tarmen, men også i mundhulen, luftveje, vagina, urinblæren og på huden.

Den humane mikrobiota er på mange måder et komplekst økosystem, og ganske unikt i dets sammensætning for det enkelte individ. Forskningen inden for den humane mikrobiota har skabt en bedre forståelse af tarmbakteriers betydning for sundhed, men tillige for udvikling af sygdomme på baggrund af bakterie afhængige dysregulerede metaboliske og immunologiske processer. Disse processer kan indtræde, når den normale bakterie sammensætning ændrer sig fra en balanceret tilstand af eubiose til en ubalanceret tilstand af dysbiose, som er ofte er kendetegnede ved en lavere grad af artdiversitet og relativt øget forekomst af bakterier med potentielle patofysiologiske egenskaber.

Den humane mikrobiota etableres indenfor de første leveår. Det er vigtigt i den proces, at barnet allerede ved fødslen og ved amning eksponeres for moderens mikrobiota. Forløsning med kejsersnit, kort varighed af amning og tidlig eksposition for gentagne antibiotika kure kan medføre at barnets mikrobiota ikke etableres på normal vis med risiko for udvikling af tidlige metaboliske og autoimmune sygdomsmanifestationerer herunder asthma, allergi, diabetes, adipositas mv, samt dysfunktionelle neurokognitive tilstande. Ændret levevis i moderne tid i retning af en mere animalsk og mindre vegetabilsk baseret kost og ernæring kan på tilsvarende vis medvirke til dysbiotiske forandringer af tarmens mikrobiota og dermed for øget sygdomsrisiko.

På kurset kommer vi ind på emnerne:

  • Det normale mikrobiom og dysbiose
  • Etablering af det humane mikrobiom 
  • Mikrobiom og børns udvikling og sygdom
  • Urinmikrobiomet og blæresygdom hos kvinder
  • Vaginalmikrobiomet og gynækologiske sygdomme
  • FMT og probiotika/præbiotika

Målgruppen er læger med interesse for human mikrobiota i den kliniske kontekst herunder gastromedicinere, gynækologer, endokrinologer, pædiatrikere, psykiatere og almenmedicinere.

Forbered dig til kurset på Lær mere: http://ugeskriftet.dk/laer-mere-den-humane-mikrobiota-i-en-klinisk-kontekst