Kursus

Den geriatriske patient - UDSKYDES

I takt med at andelen af ældre stiger, vil antallet af ældre med behov for kontakt med sundhedsvæsenet stige tilsvarende. Derfor er det nødvendigt, at alle læger har kendskab til de særlige forhold, der gør sig gældende i vurderingen af den akut syge, skrøbelige ældre patient.

Kursets indhold
Den geriatriske patient kan ikke afgrænses eller kategoriseres på baggrund af enkelte diagnoser eller symptomer, men er kendetegnet ved multimorbiditet og atypisk sygdomspræsentation sammenlignet med de yngre patienter. Disse symptomer er dog ikke altid i sig selv nok til entydigt at kunne identificere patientens bagvedliggende organlidelse.

På kurset vil du via undervisning med cases få indblik i de almindeligst forekommende tilstande hos ældre. Derudover vil der være oplæg om:

·         Demografi
·         Atypisk sygdomspræsentation
·         Triagering af den akut syge ældre

Lær mere
På Ugeskrift for Læger finder du forberedende materiale til kurset. Her kan du læse faglige artikler og prøve kræfter med din viden om den geriatriske patient i en quiz.

Find materialer under Lær mere

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle læger, som i deres praksis behandler ældre patienter og ønsker mere viden om symptomer og behandling.