Kursus

Vis omsorg for dig selv og din patient - med compassion - København

Vis omsorg for dig selv og din patient - med compassion

Bekymringer, vrede og lidelse - er følelser, som du dagligt skal rumme, når du har patientkontakt. Samtidig skal du være professionel og i balance med dig selv, så du kan bevare arbejdsglæden og holde til et langt arbejdsliv.

Compassion er en tilstand - en menneskelig kvalitet - som vi alle er i besiddelse af og kan blive mere opmærksomme på. Blandt andet ved hjælp af refleksion og træning.

Compassion opstår, når vi kommer i kontakt med vores egen eller andres lidelse og føler os motiveret til at handle. Compassion kan være en diffus størrelse, og bliver ofte kaldet Mindfulness 2.0, men det er meget mere end det.

På dette kursus får du:

  • Undervisning og afklaring af, hvad Compassion er for en størrelse? Hvorfor er det så relevant for sundhedsprofessionelle?
  • Indblik i forskningsprojekter og -resultater omkring Compassion.
  • Træning i Compassion (konkrete meditationsøvelser). Hvordan kan jeg bruge det i min hverdag?
     

Underviserne vil også reflektere over, hvad der gør det svært for læger at passe på sig selv. Og hvordan du overkommer forhindringerne.

Følgende artikler kan bruges som forberedelse til kurset: 
https://ugeskriftet.dk/debat/traening-i-compassion-hjaelper-parorende-viser-ny-dansk-forskning
https://ugeskriftet.dk/debat/den-gode-laege-behandler-sygdommen-den-saerligt-gode-laege-behandler-mennesket-som-har

Undervisere:

Nanja Holland Hansen, psykolog, forsker og underviser i Compassion Træning ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Mindfulness. Se mere her: https://www.centerforcompassion.dk/kursusleder/
https://www.psykiatrifonden.dk/d-mentale-motionscenter/compassion/1-hvad-er-compassion.aspx

Gitte Rungholm, almen praktiserende læge fra Aarhus, byder ind med cases fra sin hverdag, og giver eksempler på, hvordan Compassion træningen hjælper hende i det daglige møde med patienten.