Kursus

Akut kardiologi - Aarhus

Hjertesygdomme er blandt de hyppigst forekommende dødsårsager i Danmark, og derfor også en af de tilstande du oftest møder ved modtagelse og behandling af patienter. På dette kursus vil vi give dig indblik i de typiske akutte kardiologiske tilstande, så som akut koronart syndrom, rytmeforstyrrelser, blodprop i lungerne, akut hjerteinsufficiens og hjertestop. Vi kommer også kort ind på sjældne kardiologiske tilstande.

Kurset fokuserer på den akutte kliniske håndtering og behandling, men vi vil også berøre interventioner. 
Efter kurset vil du være godt rustet til at modtage den akut dårlige kardiologiske patient, og du vil umiddelbart kunne iværksætte relevant behandling. Derudover vil du også kunne vurdere, hvornår patienten skal overflyttes til et mere specialiseret hospital.

Målgruppe
Kurset henvender sig først og fremmest til yngre læger som er i KBU, eller som er ansat i almen praksis. Dernæst henvender kurset sig også til koordinerende læger i fælles akutmodtagelser, og introlæger med begrænset kardiologisk erfaring. Og endelig henvender kurset sig også til alle, der har brug for en opdatering af akut kardiologi i forbindelse med et ophold på en akutafdeling eller en kardiologisk/intern medicinsk afdeling.

Form
På kurset anvender vi både tavleundervisning og cases, og vi forventer aktiv deltagelse.

Lær mere
På Ugeskriftets Lær Mere kan du teste dig selv - hvad ved du om akut kardiologi?

Test dig selv på Lær Mere