Kursus

Administrationskursus Efterår 2021

Målgruppen for Administrationskurset er praktiserende speciallæger, der har haft ydernummer i op til 3 år.

Den praktiserende speciallæge varetager i sin praksis mange andre opgaver end patientbehandling. Derfor har du som praktiserende speciallæge brug for viden på en lang række andre faglige områder end det kliniske og et indblik i de problemstillinger, du som praktiserende speciallægen kommer ud for som virksomhedsejer. Kurset giver dig en indføring i overenskomsten og i forskellige juridiske og ledelsesmæssige problemstillinger, så du bliver bedre til at håndtere hverdagen som virksomhedsejer. 
 
 Du får viden om
- Væsentlige juridisk arbejdsgiverforhold og arbejdsgiverrådgivning 
- Overenskomsten og overenskomstens speciel del
- Hvordan du mestrer tilværelsen som virksomhedsejer
- Klinikejerens ledelsesudfordringer herunder personaleledelse 
- Dit speciales ydelser og effektiv klinikdrift
- Hvordan du bruger FAPS 

FAPS' bestyrelse opfordrer alle i målgruppen til at deltage i kurset.

Internatkursus på 2 x 2 dage med en mellemperiode på to uger.

Kursusledelse: Speciallægernes Kursusudvalg.

Undervisere: Sagkyndige inden for kursets temaer og Speciallægeorganisationerne.