Kursus

EKG - København

- et værdifuldt redskab i arbejdet med akutte patienter

Tolkning af EKG er relevant for alle, som møder og vurderer de mange patienter med brystsmerter, åndenød, hjertebanken og/eller besvimelse. På dette kursus vil du opnå kompetence i klinisk relevant EKG diagnostik.

Kursets indhold

På dette kursus vil du få en gennemgang af regelsæt for systematisk EKG-analyse. Undervisningen vil være en god balance mellem quiz, cases, plenumdiskussioner og et bombardement af relevante EKG-eksempler på diagnostik og behandling af hjertearytmi samt akut koronart syndrom.

Inden kurset vil du modtage materiale med bl.a. udvalgte EKG-opgaver, som vi gennemgår på kurset.

Lær mere
På Ugeskrift for Læger kan du høre underviser Michael Karlsen fortælle om kurset samt finde et udvalg af relevante artikler, som supplerer casene på kurset.

Find materialer om EKG på Ugeskrift for Læger under Lær mere

Undervisere er:
Nis Baun Høst, overlæge, Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital 
Michael Karlsen, overlæge, Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital

Målgruppe
Kurset henvender sig især til yngre læger med kandidatalder på 0 – 10 år samt andre læger med interesse for emnet.

Hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Susanne Buur sub@dadl.dk