Kursus

Uddannelseskonference 2021 (venteliste)

OBS: DER ER OPRETTET VENTELISTE TIL UDDANNELSESKONFERENCEN

Til alle uddannelsesinteresserede læger

Yngre Læger og Overlægeforeningen afholder den 2. februar 2021 uddannelseskonference på Hotel Sinatur Storebælt.

Målgruppe
Konferencen retter sig mod uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende overlæger, ledende overlæger, UKYL, medlemmer af de regionale videreuddannelsesråd og andre uddannelsesinteresserede læger.

Temaet for konferencen er denne gang ”vejledning som fremme af god læring”. Vi bygger videre på succesen fra uddannelseskonferencerne de sidste tre år om gode læringsmiljøer i hospitalsregi. Fokus vil således igen i år være på det konkrete og nære arbejde i afdelingerne. Hvordan skaber vi gode, faglige miljøer præget af lyst til læring? Hvad virker – og hvornår virker det? Hvor skal der sættes ind? Og hvem skal inddrages?

Emnet vil blive belyst fra såvel overlægens som den yngre læges synsvinkel. På den måde håber vi, at begge parter kan – og vil - lære af hinanden.

Konferencen faciliteres af Inger Brødsgaard og Cæcilie Trier Sønderskov fra hhv. Overlægeforeningen og Yngre Læger.

Praktisk
Uddannelseskonferencen afholdes på Hotel Sinatur Storebælt og det er gratis at deltage, men du får ikke dækket tabt arbejdsfortjeneste af Yngre Læger/Overlægeforeningen.

COVID-19
Vi tager forbehold for gennemførelsen uddannelseskonferencen, da vi ikke ved, hvordan COVID-19 situationen ser ud på afholdelsestidspunktet.