Kursus

Bedre (til) stuegang - Udskydes til efteråret

Stuegang er en arbejdsform, der har eksisteret lige så længe som sygehusene. Stuegangens organisering og udførelse har løbende ændret formål og form i takt med udviklingen i diagnostik, organisering af pleje og behandling samt kortere liggetider, og fokus er oftere på patientflow end på selve præmissen for stuegang.

Det er dog fortsat på stuegang, at patientens udredning og behandling revurderes, og kun ved stuegang kan patienten udskrives igen. Derfor er det vigtigt, at læger kender til rationalet bag stuegang og opnår bedre forståelse for disciplinen, da det vil kunne give et solidt beslutningsgrundlag og sikre systematisk læring.

På dette kursus er der derfor fokus på at styrke og forbedre dine muligheder for afvikling af stuegange af høj faglig kvalitet og med en høj patientoplevet kvalitet.

Kursets indhold
På kurset vil du få opdateret viden om stuegangens:

  • Historie 
  • Funktioner
  • Komponenter; herunder praktiske, tekniske, juridiske og etiske
  • Potentiale for læring

Kurset vil inddrage kursisternes erfaring og idéer med henblik på en bedre organisering af stuegangen i forhold til sundhedsfaglig kvalitet, inddragelse af patienter og pårørende, læring og samarbejde.

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egen hverdag og cases, diskussion. Der vil bl.a. blive inddraget teori om motivation, polyfone organisationer og relationel koordinering.

Målgruppe
Yngre og seniore læger, der ønsker at forbedre deres kundskaber om og teknikker til afvikling af stuegang. Fokus vil være på det somatiske område.

Undervisere
Ulrik Bak Dragsted, Funktionschef, Speciallæge, PhD, PhD, MPG, Region Sjælland
Christian Philip Rønn, Reservelæge, Lungemedicinsk Afdeling Y, Gentofte Hospital