Kursus

Ledelse: når din medarbejder har fået en klage

- skyld, skam og ansvar.

Som leder har du ansvar for at håndtere en patientklage korrekt. Retningslinjer hjælper dig med at overholde formalia, men hvordan gør du det rigtige i forhold til den berørte medarbejder?

Kurset sætter fokus på, hvad klager – eller frygten for dem – gør ved den enkelte læge, det kollegiale miljø og lægekulturen i almindelighed. Hvordan kan du som leder håndtere de mange aspekter ved en klagesag:

Medarbejderperspektiv: Lægens personlige oplevelse af at have en klagesag.

Lederperspektiv: Hvordan leder du medarbejdere, der får klager, og hvordan skaber du et trygt arbejdsmiljø?

Juridisk perspektiv - Hvad kendetegner de klagesager, som Lægeforeningen støtter medlemmerne i? Hvornår går det godt - eller mindre godt?

Psykologisk perspektiv - Hvilke følelser er på spil under et klagesagsforløb? Hvad har din medarbejder og din organisation brug for?

Kulturperspektiv - Hvad kendetegner lægekulturen, og hvordan håndterer vi tendenser til overbehandling og defensiv medicin?

Undervisningsform
Dagen består af inspirerende oplæg, refleksioner og mulighed for at dele erfaringer med andre læger.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle læger, som har ledelsesansvar: På hospitaler, i almen praksis eller i speciallægepraksis, fx ledende overlæger, specialansvarlige overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, almen praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Undervisere

  • Dan Brun Petersen. Tidligere ledende overlæge i akutmedicin.
  • Jacob Greve Carlsen, overlæge i akutmedicin.
  • Mette Amstrup, specialist i sundhedsjura, Lægeforeningen.
  • Søren Braskov, ekstern erhvervspsykolog for FAS – Foreningen af speciallæger.
  • Susanne Maigaard Axelsen, overlæge i gyn/obs. Projektleder i ’Vælg klogt’.

Fra Ugeskriftet: Læger skal blive bedre til at lære af fejl og klager - 11. september 2020

Tid og sted:
Mandag den 30.november 2020, kl. 9-16, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 Kbh.Ø

Læs mere om klage og klagesager på Ugeskrift for Lægers Lær mere