Kursus

Ytringsfrihed

Formål
Som læge bør du deltage i den sundhedspolitiske debat, hvis du bliver opmærksom på forhold, som er sundhedsfagligt uforsvarlige. Men hvor går grænsen for dine ytringer? Hvornår er der tale om private ytringer, og må du udtale dig på vegne af din arbejdsplads? Kan din arbejdsgiver give dig ”mundkurv” på?

Kurset er rettet mod dig, der gerne vil have afklaret rammerne for at kunne ytre dig uden at bryde loyalitetsforpligtelsen over for arbejdspladsen og din arbejdsgiver. Med fokus på konkrete eksempler opstilles rammerne og reglerne for ytringer, der falder inden for det tilladelige og acceptable – ligesom ytringer, man burde have holdt for sig selv, eksemplificeres.

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle yngre læger, der ønsker at kende rammerne for at ytre sig om sit lægeliv.

Form
Oplæg og debat. 

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.