Kursus

Pressehåndtering


Formål

På kurset fokuserer vi på pressehåndtering i bred forstand. 

Temaer

  • Hvad gør du, hvis medierne kontakter dig?
  • Hvordan samarbejder du med journalisterne - og skal du?
  • Hvad skal du huske at gøre før, under og efter et interview?
  • Hvordan kommer du og Yngre Læger i medierne?

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle der har potentiel pressekontakt. F.eks tillidsvalgte, formænd, bestyrelser m.v.

Form
Oplæg med efterfølgende spørgsmål.

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer ca. 1 time.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.