Kursus

Konference om Patientansvarlig læge

Kom til Overlægeforeningens og Yngre Lægers konference om:

Patientansvarlig læge: Hvordan kommer vi videre?

Fra 2020 bliver sygehusene målt på, om patienterne har en patientansvarlig læge. Regeringen har i samarbejde med Danske Regioner og de faglige organisationer besluttet, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge. Senere skal ordningen udbredes til hele sygehusvæsenet.

Konferencen retter sig mod overlæger, speciallæger og yngre læger sidst i hoveduddannelsen, der gerne vil vide mere om ordningen, samt læger der allerede varetager funktionen som patientansvarlig.

Konferencen finder sted mandag den 25. maj kl. 9.30-16.00 hos IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Arrangementet er gratis for medlemmer af Overlægeforeningen og Yngre Læger.