Kursus

Praksisophør 2020

Hvornår? Hvordan? Og hvad så?

Kursets formål er at orientere praktiserende speciallæger om muligheder og nye udfordringer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af erhvervsophør. Hvornår er det optimale tidspunkt at trække sig tilbage på? Kursets mål er at viderebringe systematiseret viden, om de spørgsmål der bør tages stilling til inden praksisafvikling, så den praktiserende speciallæge kan træffe de for ham eller hende rigtige dispositioner. Følgende temaer indgår i kurset: - Praksisoverdragelse - Økonomi og skat ved erhvervsophør - Kan pengene slå til? - Hvad skal der ske, når praksis ophører og der bliver mere tid til andet end arbejde herunder, hvordan bevarer og fastholder man glæden og passionen i livet og hvordan holder man hjernen frisk.

Kurset henvender sig til alle praktiserende speciallæger, som forventer at ophøre i praksis inden for en årrække af 5-10 år. Ledsagere er velkomne. 20-24 deltagere.
Form: Internat. Oplæg, formidling af viden og kollegiale drøftelser.
Kursusledelse: Speciallægernes Kursusudvalg
Undervisere: Sagkyndige indenfor emnerne.
Tid og sted: Den 19.-20. september 2019 / Comwell Kellers Park, Vejle.
Tilmeldingsfrist: Du kan tilmelde dig, så længe der er ledige pladser. Afmeldingsfristen er den 31. juli 2019. 
Kursusafgift: 5.450 kr. for speciallægen, 2.725 kr. for ledsager.>
Kursusnummer: 9040419 / kew
Kontakt: Kursussekretær Karin Ewald, kew@dadl.dk