Kursus

Bliv fagligt opdateret på idrætsortopædi og idrætsmedicin - Venteliste

Idræt dyrkes på tværs af alle aldersgrupper og på mange niveauer, lige fra stavgang til VM-håndbold. 

Idræt og motion har generelt en helbredsfremmende effekt. Sport og motion er blevet en del af behandlingen af flere livtidssygdomme. Manglende fysisk aktivitet er den største enkeltstående faktor for død og influerer på udviklingen af kardiovaskulær sygdom, kræft og depression. Samtidig er sportsskader blevet en del af livstilsygdommene. Skader er en uundgåelig bivirkning ved sport og motion. Mange idrætsskader skyldes overbelastning. Kurset har fokus på ætiologi, udredning og behandling af disse skader og lægens rolle i behandlingen. 

De tider hvor patienten med ekstremsportsskader, sports- og motionsskader umiddelbart accepterede lægens råd om pause eller at stoppe med den sportsgren eller motionsform er forbi. Patienten forventer hurtig og korrekt behandling, så sporten/motionen kan fortsætte og gerne på samme niveau. Forventningsafstemning med patienten alt efter skadens alvor og kendskab til sporten/motionsformen bliver centrale elementer i behandlingen. 

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Diagnostik, forebyggelse og behandling af akut lateral ankeldistorsion
  • Akutte muskelskader
  • Mest almindelige tendinopatier, diagnostik og behandling
  • Er hoften en del af lysken hos idrætsudøvere?
  • Hvad sker der i musklerne ved udholdenhedsidræt/ekstremsport?
  • Hvad er lægens rolle i behandlingen af patienter med korsbåndsskader?

Målgrupperne for kurset er ortopædkirurger, reumatologer, og alment praktiserende læger, men også kardiologer, lungemediciner og fysiologer, der arbejder med fagområdet. 

Kurset vil være en blanding af oplæg og casearbejde. Der vil være god mulighed for diskussion med både undervisere og kolleger undervejs.

Link til Ugeskriftet.dk's -  Lær mere 

Læs mere om temaet Idrætsmedicin i Ugeskrift for læger