Kursus

Medlemsmøde i PLO den 19. november 2019

Kære PLO’ere i Nordjylland

Du/I inviteres hermed til medlemsmøde i PLO-Nordjylland.

Tirsdag den 19. november 2019, kl. 18.15

I Musiksalen Aalborg Kongres- og kulturcenter, 9000 Aalborg

Med buffet kl. 17.30

PLO-formand Christian Freitag, bestyrelsesmedlem i PLO Karsten Rejkjær Svendsen og PLO-direktør Jonatan Schloss deltager i mødet.

Dagsorden:

Kl. 18.15-19.45 OK21 ved Christian Freitag

Kort pause

Kl. 20.00

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning (vedlagt)
  3. Valg af repræsentant til Vagtudvalget
  4. Evt. indkomne forslag
  5. Eventuelt

Tilmeldingsfrist den 15. november 2019