Kursus

Bliv bedre til de eksistentielle patientsamtaler

- og pas på dig selv

Som læge vil du opleve situationer, hvor du er nødt til at overbringe dine patienter en viden, som vil fratage dem håbet om helbredelse eller et langt liv. Du kan ikke undgå at berøre svære temaer, når I eksempelvis skal tage stilling til den fremtidige behandling.

På kurset bliver du rustet til at tage de vigtige samtaler med patienten og de pårørende på en kompetent, nærværende og professionel måde. Samtidigt lærer du at være opmærksom på at passe på dig selv, så du undgår at brænde ud og blive ”empatitræt”.

Som læge ligger dit fokus på den medicinske faglighed. Du har tjek på alle undersøgelser, prøvesvar og på hele behandlingsforløbet, og det er dig, som formidler disse fakta til patienten. Du bliver derfor en central person i relation til deres sygdom.

Patienten er ofte et helt andet sted – især hvis det handler om kronisk eller livstruende sygdom. Hun er måske i chok og søger svar på de store spørgsmål: Hvad betyder denne sygdom for mit liv? Hvad betyder det for mine børn? Er der overhovedet et håb? Hvordan kan jeg leve videre, når det er kronisk?

Undervisningen består af både teori, praktisk samtaletræning samt refleksion over din egen rolle. Underviserne består af læger, en patient, en hospitalspræst og en sundhedspsykolog.

Undervisere:
Stine Clemmensen, læge.
Kristoffer Marså, læge.
Louise Malene Lindstrøm, patient.
Maria Baastrup Jørgensen, hospitalspræst.
Nanja Holland Hansen, psykolog.

https://ugeskriftet.dk/nyhed/overlaege-hvis-ikke-dit-hjerte-banker-lidt-du-skal-give-en-patient-en-alvorlig-besked-sa-er

Læs Ugeskrift for Lægers artikel om præstepraktik