Kursus

Læring i klinikophold

Formål

At modtage medicinstuderende i klinikophold kræver forberedelse.

Hvis afdelingen ikke har gjort sit forarbejde, risikerer klinikopholdet nemt at blive en tung byrde for såvel afdelingen, som for den ansvarlige læge, der står som kontaktperson.

Desuden risikerer klinikopholdet at blive en parkeringsplads fremfor et lærerigt og produktivt ophold for den medicinstuderende.

Formålet med kurset er at dele viden om centrale principper i dét at modtage medicinstuderende i klinikophold.

Temaer

  • Målet med klinikophold
  • Struktur og overblik
  • Mesterlæreprincipper
  • Byd velkommen
  • Fra forskning til praktik
  • Hvad kan man gøre - her og nu?

Målgruppe

Alle læger, der er involverede i medicinstuderendes klinikophold.

Form

Kurset kan med fordel anvendes på en morgenkonference. Kort oplæg fra underviseren, med efterfølgende dialog. Kurset kan med fordel kombineres. Kurset kan også forlænges med elementer fra kurset "Feedback og vejledning". Se link til dette kursus her.

Sted

Kurset finder sted på din afdeling eller et andet velegnet sted.

Varighed

Kursuslængden kan variere fra 45 minutter til 3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.