Kursus

Allergier - udredning, risiko, rådgivning og behandling

Det kan være svært at skelne allergi fra anden overfølsomhed, at vurdere sværhedsgrad og risiko samt hvad der er den optimale rådgivning og behandling af den enkelte patient. Med dette kursus vil du styrke dine kompetencer inden for håndtering af den primære diagnostik, vurdering, behandling og eventuel henvisning af patienter med allergiske sygdomme og allergilignende tilstande.

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

  • Fødevareallergi
  • Luftvejsallergi
  • Lægemiddelallergi
  • Anafylaksi

Undervisningsform
Dagen vil byde på faglige oplæg fra eksperter formidlet og præsenteret i en blanding af gruppearbejde, plenumdiskussioner og input fra underviserne. Der vil være en god vekselvirkning mellem teori og cases.

Undervisere
Peter Plaschke
Lene Heise Garvey
Jesper Eberling

Målgruppe
Læger under uddannelse og færdige speciallæger f.eks praktiserende læger, ØNH-læger, og læger i internmedicinske specialer.