Kursus

Kroniske lidelser og regenerativ medicin v/ professor Lars Bolund, Aarhus Universitet

Medlemsmøde om "Kroniske lidelser og regenerativ medicin" er arrangeret af Foreningen af Pensionerede Læger, men alle medlemmer af Lægeforeningen er velkomne.

Sundhedsvæsenet i de fleste lande er i krise – blandt andet på grund af den hurtigt aldrende befolkning, der pådrager sig mange forskellige kroniske lidelser og organsvigt.

Kina satser derfor stort på at forstå de regenerative processer samt udvikle billigere og effektivere metoder til forebyggelse og behandling. På den baggrund er man nu i gang med at opbygge og udvikle ”Lars Bolund Institute for Regenerative Medicine” med hovedsæde i Qingdao og afdelinger i Shenzhen og Aarhus.

Instituttet, der allerede har et bredt internationalt samarbejde med førende forskergrupper i Europa og USA, er baseret på tekniske platforme, som den private virksomhed, Beijing Genomics Institute, har udviklet siden begyndelsen af 1999. Storskalasekeventering af nukleinsyrer, selv i enkeltceller, har åbnet for nye typer af studier af arvemassens struktur og funktion i vævsceller under udvikling, degeneration og regenerering. Endvidere er det nu muligt at begynde at editere og omprogrammere arvemassen ved hjælp af nye værktøjer som CRISPR-Cas9.

Disse metoder bliver nu brugt i forskellige biologiske modelsystemer såsom stamcelle-baserede organoider, perfunderede organer og prækliniske grisemodeller. Instituttet studerer også salamandre, der kan regenerere tabte haler og ben samt beskadigede organer som øjne og hjerter. Det endelige mål er at ”opvække vores indre salamander” og blive i stand til at regenerere alle typer af lemmer og organer. 

Oplægsholder er professor Lars Bolund, Aarhus Universitet.