Kursus

Lægefaglig ledelse og ledelsesidentitet

Kurset er udskudt til august 2020

Kurset er for dig der har være overlæge i mindre end 5 år og afdelingslæger, der står foran at skulle være overlæge eller hvis funktion indeholder en høj grad af ledelsesopgaver

LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE

LÆGE & LEDER er Overlægeforeningens lederuddannelse. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Danske Regioner og målrettet overlægernes hverdag og virkelighed.

Læge & Leder tilbyder kurser i ledelse for nyudnævnte overlæger, afdelingslæger med delegerede ledelsesopgaver, ledende overlæger og andre overlæger med delegerede ledelsesfunktioner.

Uddannelsen er udviklet sammen med en række læge- og ledelsesfaglige ressourcepersoner. Videnskabeligt personale fra CBS har fungeret og som faglige sparringspartnere og har medvirket til at kvalitetssikre uddannelsen. Lægeforeningen varetager administrationen af LÆGE & LEDER.

Din faglighed og identitet som læge er allerede stærk. Nu skal den udbygges med en identitet som lægefaglig leder. 

Det kræver, at du får en dybere forståelse af, hvad ledelse er, og at du finder dig til rette i din egen lederrolle. Kurset skal styrke dig i din nye praksis som lægefaglig leder. Det sker blandt andet ved:
- At introducere til centrale forskningsresultater, teorier og begreber om og tilgange til ledelse. 
- At sætte fokus på fire områder, der er med til at opbygge en identitet som lægefaglig leder: ledelsesprofessionen, ledelsesrum, organisation samt ledelse af relationer. 
- At give dig mulighed for at opbygge ledernetværk på tværs af specialer og regioner.

Udbytte af kurset
På kurset får du styrket din lederidentitet samt dine kompetencer og handlemuligheder som lægefaglig leder. Du bliver blandt andet bedre til:
- At påtage dig forskellige lægefaglige ledelsesroller. 
- At deltage aktivt i de organisatoriske processer, den lægefaglige ledelse spiller ind i. 
- At prioritere hverdagens ledelsesudfordringer i en kompleks organisation. 
- At indgå i og lede samarbejdsrelationer om fx udredning og behandling. 

På hjemmesiden www.laegeogleder.dk kan du læse mere om LÆGE & LEDER