Kursus

Medicinsk cannabis - muligheder og udfordringer?

Gå-hjem møde

Hvad gør du, når patienten efterspørger cannabis? Kan det erstatte eller supplere konventionel behandling? Og hvordan med bivirkninger og interaktion med andre lægemidler? I hvilke situationer og sygdomsområder kan det give god mening at følge patientens ønsker? Hvad kan du som fagperson stå inde for, når der stadig mangler evidensbaseret forskning og kliniske retningslinjer for behandling? Den meget omdiskuterede forsøgsordning, som startede den 1. januar 2018, har sat mange læger i en vanskelig situation.

På dette møde vil Professor Peter Leutscher, Center for Klinisk Forskning, Region Nordjylland, fortælle om de forskningsprojekter og -resultater, der allerede foreligger indenfor dansk og udenlandsk forskning i cannabis. Der bliver blandt andet omtalt projekter indenfor neurologi, reumatologi og palliation.

Han suppleres af speciallæge i anæstesi og smertebehandling, Tina Horsted, som vil fortælle om sin erfaring med at anvende cannabis i sin egen private klinik http://min-smerte.com/om-smerteklinikken.

Du vil få svar på ovenstående spørgsmål og få lejlighed til at debattere og udveksle erfaringer med kolleger fra andre specialer og arbejdspladser.

Mødet henvender sig til alle læger, som ønsker at blive klogere på medicinsk cannabis.