Kursus

FTR-træf

Formål
At du som FTR får mulighed for at netværke og sparre med andre FTR’er. Du får herudover kendskab til den nye økonomiske styreform i regionerne og hvad den betyder for dit arbejde, vi drøfter hvordan du som FTR får sat fokus på at bedre arbejdsmiljøet, vi drøfter ytringsfrihed og har workshops om problemstillinger vedr. overenskomsten.

Deltagerne skal forud for træffet gennemtænke og beskrive FTR-relateret problemstilling (max ½ side), som ønskes bearbejdet og ydet sparring på træffet. Beskrivelsen skal sendes til Tina Frisk Kjettrup tfk.yl@dadl.dk til orientering. Beskrivelsen bliver ikke delt skriftligt med de øvrige træfdeltagere.

Målgruppe
Yngre Lægers fællesstillidsrepræsentanter. 

Indhold 
Kurset er et to dagsinternatkursus og består af oplæg fra underviser, debat i plenum og gruppearbejde. Dine og de andre deltageres egne erfaringer indgår som en del af kurset.
 
Undervisere
Undervisningen varetages af medarbejdere fra Yngre Lægers sekretariat. Yngre Lægers formand vil bestræbe sig på at deltage i FTR-træffet.

Kursusafgift 
Yngre Læger dækker alle dine udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.

Tid og sted
Afholdes den 13. - 14. maj 2019 på Hotel Koldingfjord.