Kursus

Arbejdstilrettelæggelse og skemalægning

Yngre Læger tilbyder:

Hvis du er skemalægger, har du brug for at kende reglerne i detaljer om arbejdstilrettelæggelse.

Vi gennemgår reglerne om ferie, barsel og sygdom, som spiller ind, så du bliver rustet til at kunne lægge et hensigtsmæssigt rul.

Målgruppe
Skemalæggere og andre med interesse for arbejdstilrettelæggelse.

Kontakt
Når du har samlet en gruppe, kontakt da Rikke Palm rp.yl@dadl.dk