Kursus

Belastende hændelser


Formål

Har du oplevet voldsomme patientforløb, akutte og/eller uventede dødsfald, verbale overfald eller andre belastende hændelser, kan der være behov for at yde kollegial psykisk førstehjælp, både for at bearbejde hændelsen og for at sikre, at du kan holde til et langt lægeliv, der kan byde på lidt af hvert. 

Kurset introducerer dig til metoden defusing, hvor du lærer at  håndtere belastende hændelser.

Temaer

  • Introduktion til defusing som begreb
  • Metode til at afholde defusing
  • Cases
  • Drøftelse af implementering af defusing på din arbejdsplads

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle der ønsker at lære om og arbejde med metoden defusing.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariet eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.