Kursus

Tillidsrepræsentantkursus: Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress


Tillidsrepræsentantuddannelsen - Overbygning 

Formål
Deltagerne får viden om: 
• Hvad der skaber trivsel og stress 
• Hvordan belastninger forebygges i det psykiske arbejdsmiljø på individ, gruppe, ledelses- og organisationsniveau 
• TR’ og arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forhold til trivsel og forebyggelse af stress på individ, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.  

Mål
At deltagerne:
• Kan håndtere henvendelser om psykisk arbejdsmiljø fra kolleger 
• Kan facilitere og give input til dialog om det psykiske arbejdsmiljø fx i en afdeling eller i en Yngre læge-gruppe 
• Kan tage en dialog med ledelsen om det psykiske arbejdsmiljø 
• Får viden om organisatoriske tiltag, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 

Målgruppe
Yngre Lægers arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Som tillidsrepræsentant skal du have gennemført modul 1 og modul 2 (alternativ modul for TR i staten eller TR i almen praksis) og fungere som TR eller TR-suppleant på tidspunktet for kursusafholdelsen. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du deltage uden, at have gennemført modul 1 og modul 2.

Form
Kurset er et to dags internatkursus bygget op omkring viden og værktøjer. 
Der vil være oplæg fra underviserne, drøftelser i plenum, gruppearbejde og mindre øvelser. Deltagernes egne erfaringer inddrages i kursusforløbet.
 
Undervisere 
Lægelig underviser Ida Erika Wieborg og bestyrelsesmedlem og Mette Krøigaard, erhvervspsykolog fra Yngre Lægers sekretariat. 

Kursusafgift
Yngre Læger dækker alle dine udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.