Kursus

Tillidsrepræsentantkursus: Modul 1 [DELETED 22-01-2020]

Tillidsrepræsentantuddannelsen - Grundmodul

Målgruppe
Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen. Sikkerheds- og arbejdsmiljørepræsentanter er velkomne - kontakt Joan Tønning, jot.yl@dadl.dk.

Indhold
Kurset giver tillidsrepræsentanten indsigt i de opgaver, der forventes varetaget, og undervisningen giver dem redskaberne til at udfylde TR rollen. Kursisterne opnår kendskab til det arbejdsretlige system, overenskomsten, lønforhold, håndtering af kollegaer i knibe og ikke mindst hvad tillidsrepræsentanten kan gøre, når der er problemer på afdelingen.

Varighed
Kurset har en varighed på to dage. Kurset består af oplæg fra underviserne og debat i plenum samt gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer indgår som en del af kurset.

Undervisere
Kurserne ledes af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat i samarbejde med en tillidsrepræsentant, som har stor erfaring fra det decentrale fagpolitiske niveau.