Kursus

Tillidsrepræsentantkursus: Modul 2

Tillidsrepræsentantuddannelsen - Modul 2

Målgruppe
Kurset er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter, der har været på Modul 1. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen. Sikkerheds- og arbejdsmiljørepræsentanter er velkomne - kontakt Joan Tønning, jot.yl@dadl.dk.

Indhold
Kurset medvirker til at give tillidsvalgte indsigt i, hvordan det lokale Yngre Lægeråd kan være en hjælp. Kursisterne opnår større indsigt i indgåelse af lokalaftaler og lokale lønforhandlinger. Desuden introduceres til Yngre Lægers politiske liv, herunder hvad Yngre Læger mener om politiske emner, der berører de Yngre Lægers hverdag. 

Varighed
Kurset har en varighed på to dage. Kurset består af oplæg fra underviserne og debat i plenum samt gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer indgår som en del af kurset.

Undervisere
Kurserne ledes af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat i samarbejde med en tillidsrepræsentant, som har stor erfaring fra det decentrale fagpolitiske niveau.