Kursus

FAPS: Speciallægen som leder

At være en god personaleleder er en vigtig forudsætning for at kunne varetage de mange opgaver, der gennemstrømmer en speciallæges praksis, med succes. At skabe en god arbejdsplads for alle medarbejdere er en udfordring for de fleste ledere. Gennem dette kursus får speciallægen indsigt i - og konkrete værktøjer til - at etablere en god dialog med de ansatte for på den måde at sikre et godt, kommunikativt og udviklende arbejdsmiljø. Når kurset er omme, vil deltagerne først og fremmest have tilegnet sig viden om, hvad ledelse er og hvordan ledelsesrollen er afgørende for, hvordan opgaverne løses i hverdagen.

Kurset henvender sig til alle praktiserende speciallæger, der ønsker viden om hvad ledelse er og hvordan ledelsesrollen er afgørende for,
hvordan opgaverne løses i hverdagen.Ca. 20 deltagere.
Form: Internat. To-dages-internat. Undervisningen veksler mellem erfaringsudveksling,
teoretiske input og cases.
Kursusledelse: Speciallægernes kursusudvalg
Underviser: Organisationskonsulent, cand.psych.aut., Partner Camilla Raymond,
Organisation ApS.
Tid og sted: Den 23. - 24. september 2020 / Comwell Kongebrogaarden, Middelfart.
Bemærk, at hvis du får brug for at melde afbud, kan du kun få kursusgebyr tilbagebetalt, hvis afbud sker inden afmeldningsfristen den 9. september 2020.   
Kursusafgift: 4.200 kr. 
Kursusnummer: 9040620 / pw
Kontakt: Kursussekretær Pia Wissing, pw.fas@dadl.dk