Kursus

Ledelseskursus for erfarne praktiserende speciallæger 2020

Hvad vil du med din praksis og hvordan skaber du et godt arbejdsliv, når overenskomst og lovgivning ændrer sig?

Du har været klinikejer i mere end 3 år og har lyst til samt brug for alene og sammen med kolleger at reflektere over din klinik og dit arbejdsliv og at træffe kvalificerede beslutninger om de områder, hvor udvikling ønskes. 

Du får et kortlagt klinikkens udfordringsbillede, identificeret klinikkens udviklingsområder, kortlagt dine værdier som klinikejer, udarbejdet en handleplan for klinikkens fremtid og gode ideer til, hvordan du kommer fra start og hvad du skal være opmærksom på undervejs. Resultatet af kurset er, at du har en handleplan for klinikkens udvikling, for din personlige udvikling og et fortsat godt arbejdsliv. 

På kurset arbejder vi med 6 temaer:

Tema 1: Klinikkens udfordringer: Hvad sker der i omverdenen, som vil få betydning for klinikken?
Tema 2: Strategier for håndtering af udefrakommende krav. Og identifikation af udviklingsområder i klinikkens indre forhold.
Tema 3: Om de værdier, der betyder noget for dig som klinikkens ejer.
Tema 4: Visioner for eget arbejdsliv og for klinikken: Hvad skal fastholdes, hvad skal afvikles og hvad skal udvikles/tilføres?
Tema 5: Prioritering af de mulige indsatsområder og planlægning af udviklingsarbejdet.
Tema 6: Opsummering og plan for hjemkomsten.

Inden kurset skal du uddele et spørgeskema til dit personale, som udfylder det og lægger det i en konvolut, der uåbnet medbringes. Spørgeskemaet handler om, hvordan personalet oplever hverdagen, opgaveløsningen, samarbejdet og ledelse i klinikken. Du skal desuden tage illustrative fotos af din klinik.

Underviser
Chefkonsulent og cand.med. Ulrik Lange, konsulenthuset Cubion. 
Ulrik Lange har de sidste 30 år arbejdet med udvikling af medarbejdere, grupper, organisationer og ledere. Han har et omfattende kendskab til ledelse og organisation i mindre, partnerejede virksomheder, bl.a. indenfor sundhedsvæsnet.