Kursus

Patienten med hovedpine

Læger møder patienter med hovedpine både i almen praksis, akutklinikker og på specialiserede hospitalsafdelinger.

Der findes mere end 200 hovedpineformer, fra migræne, spændingshovedpine og klyngehovedpine til hovedpine efter lumbalpunktur og hovedpine på grund af intrakraniel hypertension. Præcis diagnosticering af hovedpinesygdomme vil derfor være relevant for de fleste læger.

Kursets indhold
Kurset vil gennem teori og case-baseret undervisning gennemgå hvordan hovedpinepatienter udredes gennem relevant anamneseoptagelse, objektiv undersøgelse og parakliniske undersøgelser. Desuden vil behandlingsprincipper for de mest relevante primære og sekundære hovedpineformer blive gennemgået.

Undervisere
Overlæge Henrik Schytz
Afdelingslæge Jakob Møller Hansen