Kursus

Bedre (til) stuegang

Stuegang er en arbejdsform, der har eksisteret lige så længe som sygehusene. Stuegangens organisering og udførelse har løbende ændret formål og form i takt med udviklingen i diagnostik, organisering af pleje og behandling samt kortere liggetider, og fokus er oftere på patientflow end på selve præmissen for stuegang.

Det dog fortsat på stuegang, at patientens udredning og behandling revurderes, og kun ved stuegang kan patienten udskrives igen. Derfor er det vigtigt, at læger kender til rationalet bag stuegang og opnår bedre forståelse disciplinen, da det vil kunne give et solidt beslutningsgrundlag og sikre systematisk læring.

På dette kursus er der derfor fokus på at styrke og forbedre dine muligheder for afvikling af stuegange af høj faglig kvalitet og med en høj patientoplevet kvalitet.

Kursets indhold
På kurset vil du få opdateret viden om stuegangens:

  • Historie og rationale bag organisering
  • Funktioner
  • Komponenter herunder praktiske, tekniske, juridiske og etiske
  • Potentiale for læring

Kurset vil inddrage kursisternes erfaring og idéer mhp. en bedre organisering af stuegangen mht. sundhedsfaglig kvalitet, inddragelse af patienter og pårørende, læring og samarbejde.

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egen hverdag og cases, diskussion og quiz. Der vil bl.a. blive inddraget teori om motivation, polyfone organisationer og relationel koordinering samt kulturanalyse.

Målgruppe
Yngre og seniore læger, der ønsker at forbedre deres kundskaber og teknikker til afvikling af stuegang indenfor det somatiske område.

Undervisere
Ulrik Bak Dragsted, Områdeansvarlig overlæge, PhD, MPG, Lunge- & Infektionsmedicinsk Afdeling, NOH
Christian Philip Rønn