Kursus

Akut pædiatri - det akut syge barn

Det akut syge barn

Hvad gør du, når du står med akut sygt barn? Hvad gør du, når du hurtigt skal vurdere, om barnet er svært sygt og kræver øjeblikkelig behandling? Hvordan skelner du mellem et meget sygt barn og et mindre sygt barn?

På kurset arbejder vi problemorienteret i forhold til de akut syge børn, du møder i almen praksis, på en medicinsk skadestue eller i en børnemodtagelse. Målet er at gøre dig i stand til at vurdere hvor sygt barnet er. Derudover får du også redskaber, der gør dig i stand til at vurdere og stabilisere det akut syge barn.

Målgruppe
Yngre læger med kandidatalder 0-10 år samt andre med interesse for emnet.

Undervisningsform
Undervisningen er teoretisk og baseret på sygehistorier og kræver, at du deltager aktivt i diskussioner.