Kursus

Statistik og statistiske metoder med eksempel på anvendelse

For læger der forsker eller forbeder sig på at forske

Statistiske analyser af data udgør i dag en stor del af formidlingen af information af ny viden i tidsskrifter mv inden for det medicinske område. Allerede ved planlægningen af et forsøg med forsøgs- og kontrol patienter indgår der statistiske overvejelser vedrørende selve udvælgelsen af patienter, antallet af deltagende og vurderinger af hvilke variable, som skal indgå. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man kommer bedst i gang, hvor man henter viden, og især hvordan man behandler data – inden man går i gang.

Når data er indsamlet, og eventuel effekt af en ny behandling skal vurderes, medgår der statistiske vurderinger og afvejninger af hvilke metoder som er relevante, og på hvilken måde man rent praktisk kommer igennem de nødvendige skridt, der fører til pålidelige konklusioner af forsøget.

Dette kursus gennemgår de basale statistiske overvejelser i forbindelse med valg af forsøgsplaner og statistiske analysemetoder, som er nødvendige for at opnå den videnskabelige validitet for fx optagelse i i et tidsskrift

Målgruppe
Kurset henvender sig til yngre læger som er i KBU, eller som er ansat i almen praksis samt læger der enten deltager eller planlægger at deltage i medicinske forsøg eller interventioner– og ønsker at deltage i offentliggørelsen af resultaterne.

Form
På kurset anvender vi power points, tavleundervisning og korte gruppearbejder over cases, hvor vi forventer aktiv deltagelse. Præsentationerne udsendes efter kurset.

Underviser
Professor Emeritus Peter Allerup, Aarhus Universitet