Kursus

Konflikthåndtering (+10-kursus)


Bliv bedre til at tage konflikterne i opløbet. 

Formål
Når konflikter tages i opløbet, er der størst sandsynlighed for, at de ikke udvikler sig ukonstruktivt - og at du bliver tilfreds med din håndtering af konflikten.

Fokus vil især være på konflikter mellem kollegaer, og hvad vi hver især kan gøre for at undgå, at konflikter bliver en barriere for udvikling af et godt arbejdsmiljø.

Temaer

  • Hvad kendetegner en konflikt
  • Konflikter og sprogspil 
  • Ændring af vaner
  • Psykologiske magtspil
  • Fremadrettet fokus og handleplan

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle der ønsker at arbejde med konflikthåndtering.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.