Kursus

Kollegial sparring - inspiration til en 12-mandsgruppe

Formål

Formål
Du bliver introduceret til, hvordan du kan strukturere og facilitere kollegial sparring.
Desuden får du ideer til, hvordan du starter og vedligeholder en 12-mandsgruppe med fokus på sparring.

Temaer
Viden og erfaringer om kollegial sparring og supervision
Metoder til kollegial sparring
Mødeafholdelse
Etik og roller
Med henblik på at afstemme forventninger til indhold og form kontakter underviseren på forhånd gruppen af interesserede læger.

Form
Oplæg, afprøvning af metoder og drøftelser.

Målgruppe
Yngre læger inden for almen medicin i hoveduddannelse eller intro

Varighed
1 – 3 timer

Sted
I en almen praksis, på din afdeling eller et andet velegnet sted.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.