Kursus

Patientinddragelse

Formål
Patientinddragelse optræder i den sundhedspolitiske debat som en vigtig løsning på det stigende pres. Men hvad mener vi når vi snakker patientindragelse? Hvordan ser det ud i praksis og hvilke kliniske fordele og udfordringer er der i patientinddragelse?

Dette kursus stiller skarpt hvordan patientinddragelse i den kliniske hverdag både kan være en fordel for patienten og for den sundhedsprofessionelle.

På kurset får du skærpet din opmærksomhed på patientinddragelse. Du bliver introduceret til konkrete værktøjer, som du kan bruge når du skal prøve dig frem med god patientinddragelse.

Temaer

  • Det etiske, det kliniske og det økonomiske argument for patientinddragelse
  • Den gode relation og den gode struktur
  • Værktøjer til god patientinddragelse
  • Hvordan bliver patientinddragelse ikke bare dit, men hele afdelingens projekt?

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference, eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde.

Målgruppe
Alle der ønsker større fokus og konkrete værktøjer på patientinddragelse.

Form
Oplæg og øvelser

Sted 
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted. 

Varighed og sted
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.