Kursus

Læringsmiljøet


Få inspiration til hvordan en kollektiv indsats kan forbedre læringsmiljøet i en travl klinisk hverdag.

Formål
Kurset sætter fokus på, hvordan en kollektiv indsats kan forbedre læringsmiljøet i en travl klinisk hverdag til gavn for både læger og patienter. Indholdet bygger på solid forskning i, hvad der skal til for at skabe grobund for motivation og læring.

Temaer

  • Motivationsfremmede faktorer
  • Kompetencer og styrker
  • Handlingskompetence og tillid til egne kompetencer
  • Feedback og mestringsoplevelser
  • Relationen mellem jobtilfredshed og præstationsevne

Kurset kan være et fyraftensmøde, et 'gå-hjem-møde', et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle uddannelsesinteresserede læger. Det er en fordel, hvis hele afdelingen – incl. ledelsen - er med til arrangementet.

Form
Oplæg og øvelser

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted. 

Varighed og sted
1 - 3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.