Kursus

Kort vagtformI 2016 trådte en vagtform i kraft, der adskiller sig fra tidligere måder at organisere sig på. 

Formål 
Formålet med kurset er, at oplyse hvad hovedindholdet i den nye vagtform er. 
Hvordan adskiller den sig fra den tidligere vagtform? 
Hvad er ledelsens opgave? 
Hvad er de ansattes opgave? 

Form
Oplæg og øvelser.

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Målgruppe 
Alle yngre læger, der ønsker at kende regler, vilkår og arbejdsgange i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. 

Varighed
1-2 timer på din afdeling eller et andet velegnet sted. Indholdet i workshoppen kan tilpasses, så det også kan udbydes som et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference, eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde. 

Kontakt 
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.