Kursus

FAPS medlems- og valgmøde Region Syddanmark

Kære praktiserende speciallæger i Region Syddanmark.

FAPS i Region Syddanmark holder medlems- og valgmøde

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 17.00 - 19.30 

Program:

  • Beretning fra FAPS’ regionsbestyrelse v/Pia Juul Skov
    herunder status for udflytning af opgaver.
  • Forsker du? Burde du?
    Thomas Qvist Barrett, praktiserende ØNH, Randers.

  • Regeringens udspil til ny sundhedsreform – speciallægesektorens rolle i fremtidens sundhedsvæsen.
    Oplæg v/ FAPS’ bestyrelse; Formand Kirsten Ilkjær og næstfm. Niels Henrik Nielsen.

  • Valg til FAPS’ Regionsbestyrelse. Læs yderligere i programmet hér.