Kursus

Konflikthåndtering. Tag konflikten i opløbet

Når konflikter tages i opløbet, er der størst sandsynlighed for, at de ikke udvikler sig ukonstruktivt - og at du bliver tilfreds med din håndtering af konflikten.
Fokus vil især være på konflikter mellem kollegaer, og hvad vi hver især kan gøre for at undgå, at konflikter bliver en barriere for udvikling af et godt arbejdsmiljø.

Alt efter behov kan workshoppen målrettes konflikthåndtering internt i en afdeling eller konflikthåndtering mellem forskellige afdelinger.

• Hvad kendetegner en konflikt
• Konflikter og sprogspil 
• Ændring af vaner
• Ressourcesprog
• Fremadrettet fokus og handleplan

Alt efter formen og valg af fokuspunkter kan temaet præsenteres som workshop eller et kortere oplæg. Varighed fra 1-3 timer.

Målgruppe
Alle der ønsker at arbejde med konflikthåndtering

Tilmelding
Konceptet er, at du eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne mindst 10 personer. Underviserne Nynne Christensen eller Mette Krøigaard kommer ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, I aftaler.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe eller har spørgsmål, kontakt Nynne Lykke Christensen nc.yl@dadl.dk eller Mette Krøigaard mek.yl@dadl.dk