Kursus

Hverdagsledelse


Formål

Kurset handler om to former for ledelse:

1. Faglig ledelse i hverdagen af patientforløb, herunder
     -  Beslutninger og ansvar
      - At få andre til at tage ansvar
      - At skabe følgeskab blandt kolleger

2. Ledelse af sig selv (lede indad), herunder
     - Prioriteringer i hverdagen
     - Udvikling
     - At tage kitlen af, når du har fri

Temaer

 • Situationsbestemt ledelse
 • Ledelse af fagkolleger og andre fagligheder
 • Faglig ledelse, personaleledelse
 • Motivation og følgeskab af dine kolleger
 • Udvikling af medarbejdere
 • Kommunikation og samspilsdilemmaer
 • Hvad forventes der af mig? Hvornår lykkes jeg?
 • At lede sig selv
 • Hvordan udvikler jeg mig som leder?

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

  Målgruppe
  Til dig, der ønsker at arbejde med din lederrolle.

  Form
  Oplæg og øvelser.  

  Sted
  Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

  Varighed
  Kurset varer 1-3 timer.

  Kontakt
  Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

  Mulighed for online kursus
  Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.