Kursus

Medlemsmøde YL Region Nordjylland

YLRN medlemsmøde den 26. februar 2019, kl. 18.30 i Lægernes Hus, Rømersvej 10 i Aalborg

YL Region Nord holder medlemsmøde den 26. februar 2019 i Lægernes Hus,  Rømersvej 10, i Aalborg. 

Vi starter med fællesspisning kl. 18.30. Selve mødet starter kl. 19.00. 

Dagsorden er som følger:   

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Nyt fra formandskabet
 3. Orientering om sundhedsreformen
 4. Status på matriklerne
 5. Nyt fra udvalgene
  1. VUR
  2. YL udvalgene
 6. Kommende arrangementer
 7. Eventuelt

Husk: Tilmelding senest d. 24. februar 2019. 

Deltagelse på mødet er obligatorisk for alle FTR og TR (men tilmelding er fortsat nødvendigt). Hvis TR/FTR har forfald forventes suppleanten at deltage.

Vel mødt!