Kursus

PLO-Midtjyllands Forårsmøde

PLO-Midtjylland inviterer alle medlemmer til Forårsmøde

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.00 - 21.00 på Via College University, Campus Viborg, Poul Gernes Salen F193, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

 

Program

Kl. 17.00-18.00         Sandwich, sodavand og kaffe

Kl. 18.00-21.00         Program med indlagt pause og forfriskning

 

Kom og hør mere om, hvad der rører sig i Midt!

  • Præsentation af nyt PLO-M
  • Kvalitetsorganisationen nu og fremover - meget mere end klynger
  • Kommunale akutfunktioner
  • Lægedækningstruede områder
  • Nyt fra vagten
  • Sundhedsreformen og dens perspektiver - hvordan ruster vi os til at kunne rumme alle de nye uddannelseslæger/stud.med.

 

Vi ser frem til, at både praktiserende læger og uddannelseslæger på vej til almen praksis kommer og deltager i debatten.

Emner til dagsordenen kan som altid indsendes til sekretariatet PLO.Midtjylland@dadl.dk - og det er også muligt at fremkomme med punkter på mødet.

 

Tilmelding

Senest mandag den 25. marts.