Kursus

Tillidsrepræsentantkursus: Konflikthåndterings- og forhandlingskursus

Yngre Læger tilbyder:

Tillidsrepræsentantuddannelsen - Overbygning (venteliste)

Formål
Du får kendskab til, hvilke opgaver du skal varetage som tillidsrepræsentant i en konfliktsituation og i en forhandlingssituation, og du lærer at tackle en konflikt og varetage den gode forhandling.

Målgruppe
Yngre Lægers tillidsvalgte. Du skal være tillidsvalgt på tidspunktet for kursusafholdelsen og have gennemført modul 1 og modul 2 (alternativ modul for TRi i staten eller TR i i almen praksis). Sikkerheds- og arbejdsmiljørepræsentanter er velkommen - kontakt Kirsten Falck kif.yl@dadl.dk.

Indhold
Kurset er et to dagsinternatkursus og består af oplæg fra underviser, debat i plenum og gruppearbejde. Dine og de andre deltageres egne erfaringer indgår som en del af kurset.

Undervisere
Du får en forståelse for, hvordan en konflikt opstår og kan eskalere, hvis der ikke gribes ind korrekt og i tide. Du bliver introduceret til redskaber til at håndtere og løse en konflikt. Selve undervisningen varetages af en ekstern konsulent og konsulent fra Yngre Lægers sekretariat.
Du lærer målrettet og situationsbestemt spørgeteknik, og du lærer at afdække interesser og håndtere forskellige typer af modparter, fx den hårde nej-forhandler.

Kursusafgift    
Yngre Læger dækker alle dine udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.