Kursus

Styrk lægerollen som professionel

- få mere trivsel og engagement i dit lægeliv

I et travlt arbejdsliv kan det være svært at forstå, at man oplever udsving i motivation og engagement. Det er nødvendigt at finde en balance. En filosofisk model om trivsel og arbejde kan hjælpe denne balance på vej og kan samtidig inspirere til mening og arbejdsglæde. Det er denne aftens udgangspunkt, når vi sætter fokus på tre eksistentielle grundformer for arbejde.

Aftenens oplæg tager udgangspunkt i den politiske tænker Hannah Arendts filosofi om menneskelig aktivitet. Arendts teori er for mange en eksistentiel øjenåbner, der giver filosofisk indsigt til hverdagens udfordringer, muligheder og skiftende rytmer. Du kan derfor med fordel se på dit arbejdsliv med disse filosofiske briller og opleve en bedre balance i hverdagen.

Take-aways fra fyraftensmødet
-    Større indsigt i egen motivation, balance og arbejdsglæde
-    Inspiration til et mere langtidsholdbart arbejdsliv
-    Inspiration til et bæredygtigt engagement i det daglige lægeliv

Om underviseren/ oplægsholderen
Tommy Kjær Lassen, Ph.d. og erhvervsfilosof og ledelseskonsulent
Tommy er en levende og nærværende formidler med stor filosofisk viden om eksistens og arbejdsliv. Tommy har mere end 10 års erfaring som formidler af filosofiske, etiske og eksistentielle emner i forhold til ledelse, trivsel og samarbejde i offentlige og private organisationer.

Han er ekstern lektor på CBS på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og underviser derudover på en rækker lederuddannelser. Tommy er uddannet erhvervs-ph.d. fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse. Oprindeligt er han uddannet cand.theol. og har tidligere arbejdet som præst. 
Læs mere på www.VitaActiva.dk