Kursus

Stress og håndtering af det travle lægeliv/Region Midtjylland

Er du ramt af stress? Vi kan hjælpe dig.

Oplever du, at dit lægeliv i for høj grad belaster dig, er du bekymret for at blive ramt af stress eller allerede stressramt, så kan Yngre Læger tilbyde dig god hjælp og støtte.

Sammen med op til 9 andre kolleger, der er i samme situation som dig, vil en erhverspsykolog fra Yngre Læger guide jer gennem 5 gruppemøder, hvor du bl.a. vil få:

  • Viden om stress, travlhed og tegn på stress
  • Intput til stresshåndteringsstrategier
  • Mulighed for erfaringsudveksling
  • Refleksion og fælles drøftelser af relevante emner, f.eks. work-life balance

Kurset afholdes hos Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C:

  • Mødedatoer: 14. marts, 3. april, 24. april, 14. maj og 19. juni 2019. Alle møderne er fra kl. 12:30-16:00. (Frokost serveres kl. 12.30-13.00).
  • Tilmeldingsfrist den 17. januar 2019