Kursus

Jobsøgningskursus den 12. februar 2019

Kursus i jobsøgning for yngre læger, der skal søge introduktionsstilling og hoveduddannelse.

Kære yngre læge i Region Nordjylland!

Nu udbydes igen kursus i jobsøgning for yngre læger, der skal søge introduktionsstilling og hoveduddannelse.

Kurset afholdes den 12. februar 2019 kl. 17.00 - 21.00

i Lægernes hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg.

 

Program:

 

17.00 - 17.10                    Velkomst

 

17.10 - 18.30                    Generelle formalia

                                            Ansøgningen og den faglige profil

                                            At skille sig ud og sælge sig selv                            

                                            Motiveret ansøgning

                                           

18.30 - 19.00                    Pause med spisning

 

19.00 - 20.45                    CV

                                            Ansættelsessamtalen

                                            Karriereplanlægning

                     

20.45 - 21.00                    Afslutning og evaluering

 

Underviserne er læge Rikke Svenstrup (speciallæge i almen medicin) og læge Mette Høltzermann (kursist i gynækologi og obstetrik).

Kurserne er gratis for medlemmer af Yngre Læger.

 

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet, da deltagerantallet er begrænset til 30 pers.

Henvendelse vedrørende kurset kan i øvrigt ske til konsulent i Lægeforeningen Nordjylland, Susanne Hansen på mail suh@dadl.dk. 

 

Venlig hilsen

Rikke Svenstrup og Mette Høltzermann