Kursus

Internat - Fælles (skab er) os

FREDAG den 22. februar 2019 Kl. 16.00

  • Velkomst v/ formand Henrik Tarp Hansen
  • Oplæg v/ Lene Unnerup, medstifter af netværket. Netværket hjælper den enkelte, der er kommet i klemme med at påpege problemstillinger over for Lægeforeningen, og arbejder for forebyggelse. Alle kolleger kan være gode kolleger for hinanden og hjælpe tidligt
  • Oplæg v/Ulf Grue Hørlyk, Ledende overlæge på Akutafdelingen på Horsens sygehus - #Detskalaldrigblivejer. Hvordan bakker du op om de yngste læger, samt sikrer et trygt og ordentligt arbejdsmiljø
      
  • Oplæg v/Tina Kruse Andersen, skuespiller: kollegialitet, opbakning og et godt psykisk arbejdsmiljø. Altså "den gode kollega" - hvordan kan vi være en god kollega? Hvad udstråler vi med vores attitude ubevidst overfor kolleger, nonverbalt kropssprog, dårlige kommunikationsvaner. Hvordan kan vi tage hånd om hinanden og passe på hinanden i en travl hverdag?

Kl. 19.00 Pause og mulighed for omklædning før middagen

KL. 20.00 Velkomstdrik

Kl. 20.15 Middag, socialt samvær mv.

LØRDAG den 23. februar 2019

KL. 09.00

  • Oplæg v/ Benedicte Dahlerup, Overlæge, der har skrevet bogen ”Pigen der ikke ville dø”, om stress og psykisk arbejsmiljø
  • Oplæg v/Mette Krøigaard, Konsulent ved Yngre Læger om psykisk arbejdsmiljø, trivsel og forebyggelse af stress. Hvad skaber trivsel og stress, hvordan forebygges psykisk arbejdsmiljø og stress
  • Oplæg v/ Mette Krøigaard, konsulent ved Yngre Læger om kollegial supervision, lære og afprøve metode til kollegial supervision, der kan omsættes i kollegafællesskabet. Supervision er en metode, der er tænkt som en regelmæssig støttende aktivitet i forhold til at kunne mestre arbejdet, belastninger ved arbejdet og skabe læring og udvikling.

Kl. 12.30 Frokost

Afslutning, farvel og tak.